Отримати консультацiю юриста
Про нас
  • Історія розвитку організації

Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» зареєстрована Міністерством юстиції України 21 липня 2008 року.

Підстави для створення організації:
Протягом двох років засновник організації, висококваліфікований адвокат з великим досвідом роботи Бордуніс Т.А.  керувала юридичним відділом Всеукраїнської благодійної організації « Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом».
Вона спільно з юристами відділу надавала юридичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Силами відділу хворим надавались усні та письмові юридичні консультації, складались документи, клопотання, письмові довідки з українського законодавства тощо.
Однак, головним завданням юридичного відділу було проведення роботи щодо відстоювання прав та законних інтересів людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.
В рамках цієї роботи було проведено декілька справ в судах та інших державних органах. Результати їх розгляду були позитивними.

Так, свідченням професіоналізму та здатності юристів захищати порушені законні права ВІЛ-позитивних людей є успішне вирішення справ наших клієнтів. 
     
Серед іншого:


  • Виграна справа на користь ВІЛ-позитивного громадянина з Полтавщини з приводу його незаконного звільнення з роботи через його ВІЛ-позитивний статус.
  • Доведено безпідставність позову громадянина Житомирської області з проханням визнати шлюб недійсним  через начебто зумисне приховування його дружиною її ВІЛ-позитивного статусу перед одруженням.
  • Отримано дозвіл суду про заміну відбування покарання у місцях позбавлення волі випробувальним терміном у зв’язку з неможливістю для підсудного продовжувати прийом АРВ-терапії в місцях позбавлення волі.
  • Відшкодовано матеріальну та моральну шкоду ВІЛ-позитивному громадянину, який частково втратив працездатність унаслідок ДТП.
  • Відстояні права ВІЛ-позитивної дитини, батько якої, позбавлений батьківських прав, відмовлявся прописати дитину на своїй житловій площі; погашено борг по аліментах та визнано право дитини на користування житловою площею з подальшою реєстрацією на ній.


Алексей Волошин після винесення рішення

“Чесно кажучи, я не вірив, що моє право на роботу буде захищене. Однак Мережа ЛЖВ допомогла мені змінити мою думку, оскільки за допомогою її юристів, моя справа проти місцевих влад була виграна.»
Олексій  Волошин, ВІЛ-позитивна людина із Нових Санжар


Таким чином, юридичний відділ Всеукраїнської мережі ЛЖВ має великий досвід та гарні результати правозахисної діяльності в галузі ВІЛ/СНІДу.


До відділу надходили численні прохання людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом про допомогу у відстоюванні порушених прав. Однак, працівники юридичного відділу не були спроможні надавати допомогу хворим у всіх регіонах України, оскільки у відділі працювало три юристи.
Виникла необхідність в розширенні надання юридичних послуг ЛЖВС, особливо в пріоритетних регіонах України.
Єдиним виходом на той момент було розширення діяльності юридичного відділу шляхом створення окремої організації, спроможної відстоювати права ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб. 


30 червня 2006 року за ініціативою проекту ПРООН «Врядування в сфері ВІЛ/СНІДу» було проведено робочу зустріч, присвячену обговоренню питання щодо створення правозахисної структури під егідою Генеральної асамблеї ООН.


На зустріч було запрошено представників провідних організацій, які працюють в царині ВІЛ/СНІДу, більшість з яких є громадськими. Крім того, на заході були присутні представники державних структур та провідні спеціалісти академічного сектору.
Всім присутнім на зустрічі було запропоновано висловити свою особисту думку щодо доцільності створення правозахисної структури, а також накреслити головні напрямки її діяльності. Найбільшу дискусію викликало питання щодо правової форми майбутньої структури. 
На засіданні робочої групи більшість з присутніх підтримали ідею створення правозахисної структури. Більше того, вони поділилися досвідом роботи організацій, які вони представляють. На завершення учасники зустрічі прийняли резолюцію щодо необхідності створення правозахисної структури. Також було створено робочу групу, яка налічує 10 осіб.


Засідання робочої групи відбулось 20 липня 2006 року. До складу групи увійшли представники найбільш потужних організацій, працюючих в сфері ВІЛ/СНІДу. Робоча група розглянула  актуальні питання, такі як цілі та мету майбутньої організації, її структуру, питання реєстрації, основні суб’єкти діяльності, її реєстр та назву. На засіданні було вибрано голову робочої групи та секретаря. На цьому засіданні до присутніх звернувся радник ООН з прав людини Алан Скурбаті. Він виказав всім присутнім свою надію на успішне створення та роботу правозахисної структури, а також поділився з присутніми своїми міркуваннями та досвідом правозахисної діяльності.


Члени робочої групи розробили основні напрямки діяльності організації. Серед яких: правозахисна діяльність, підвищення правової обізнаності в сфері ВІЛ/СНІДу, робота з засобами масової інформації, акумулювання ресурсів, моніторинг випадків порушення прав хворих, нормотворча експертиза, гармонізація законів та підзаконних актів.
Крім того, було обговорено структуру правозахисної організації, вирішено створити об’єднання організацій, здібних працювати с напрямку подолання стигматизації хворих на ВІЛ/СНІД.
       

Основною метою роботи організації є здійснення благочинної діяльності в інтересах суспільства та набувачів благодійної допомоги, сприяння у відновленні честі та гідності, поліпшення соціальних та інших умов життєдіяльності набувачів благодійної допомоги, покращення стану їх психічного, морального та духовного розвитку, здоров’я та матеріального становища.
Результатом обговорень стало підписання 16 жовтня 2006 року Меморандуму про наміри. Його підписали представники провідних Українських організацій: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВБО «Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди» та ВБО «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів». Сторони визнали необхідність створення в Україні єдиної правозахисної структури, спроможної захищати інтереси людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та вразливих груп.
Створення Всеукраїнської правозахисної мережі було доручено БО «Правозахисний центр «ТАБО». 

 

21 липня 2008 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Всеукраїнську благодійну організацію «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність».

Цілями Організації є сприяння розширенню можливостей в отриманні якісної правової допомоги окремими категоріями населення, які потребують такої допомоги, а саме людям, які живуть з ВІЛ/СНІД, та іншим уразливим верствам населення, які становлять групу ризику; сприяння захисту прав людини в контексті ВІЛ/СНІД; сприяння у визнанні прав людей та поваги до їх гідності на всіх рівнях суспільного життя; здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та набувачів благодійної допомоги; сприяння забезпеченню соціального та правового захисту шляхом участі у створенні належної правової основи для захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІД незалежно від статі, раси, національності, громадянства, віросповідання, стану здоров’я тощо.

  • Місія організації

Місією ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність є розвиток демократичних процесів в Україні через доступ найбільш уразливих груп населення до безкоштовних юридичних/адвокатських послуг задля поновлення власних прав та законних інтересів від порушень з боку представників влади та інших структур.

Метою діяльності ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства у сфері надання якісної безкоштовної правової допомоги найбільш уразливим верствам населення, забезпечення їх соціального та правового захисту, моніторинг порушень прав та інформування представників держави та населення України, сприяння створенню належної правової основи для захисту прав шляхом участі в розробці і реалізації державної правової політики.

Цілями ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність є розширення можливостей в отриманні якісної правової допомоги найбільш уразливих верств населення України, захист їх прав та основоположних свобод на всіх рівнях діяльності держави.


Бордуніс Тетяна Анатоліївна

Бордуніс Тетяна – Президент