Отримати консультацiю юриста
Виконані проекти

Проект «Розширення моніторингової мережі щодо порушень прав людини в контексті подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» 2010р


Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні є однією з найбільш жорстоких в Європі та Центральній Азії: за оцінками національних експертів, розповсюдженість ВІЛ серед дорослого населення (віком 15-49 років) становить 1,63 %. За даними ООН станом на березень 2010 року у Східній Європі та Центральній Азії налічується більше 1,5 млн. осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом. В Україні темпи зараження СНІДом є самими високими у Епропі. Незважаючи на значне збільшення кількості програм профілактики, більшість з яких реалізується за підтримки чинного гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, масштаби епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні продовжують зростати.
На цей час ситуація з правами людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, в Україні є досить складною. За даними соціологічного дослідження «Оцінка вразливості людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ) в Україні», яке проводилось в межах виконання проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» ПРООН в Україні, лише незначна частина українського суспільства толерантно ставиться до ВІЛ-інфікованих людей. Результати дослідження продемонстрували, що основними межсекторальними бар'єрами соціальної інтеграції ЛЖВ є не толерантне ставлення суспільства, правова незахищеність і розголошення ВІЛ-статусу. Всі компоненти стигми тісно пов'язані, підкріпляють одне одного і зумовлюють існування багатьох бар'єрів для ЛЖВ, у тому числі у сферах охорони здоров'я, освіти та трудової діяльності.
Кого можна вважати основними порушниками прав ВІЛ-позитивних людей? Це - уряд, ключові суспільні фігури, працівники державних установ, організацій, представники приватних організацій, окремі громадяни і групи. Зараз чи не єдиним важелем вирішення конфлікту між суспільством та хворими людьми є правозахисна діяльність. Необхідно направити всі сили на підтримку хворих людей, на лобіювання їх інтересів на всіх рівнях.
Тільки об'єднавши зусилля та визнавши повноправними членами суспільства таких осіб, можна розраховувати на досягнення результату в боротьбі з ВІЛ/СНІД. Захист прав людини має бути в центрі всіх аспектів ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу. З огляду на ситуацію, що склалась з правами людини у сфері ВІЛ/СНІДу, підтримуюча правова та соціальна політика є суттєвим компонентом відповіді на виклик епідемії в Україні.
Програма розвитку ООН (ПРООН) надзвичайно занепокоєна ситуацією поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Оскільки захист прав людини є невід'ємною складовою її мандату, вона прагне очолити процес консолідації зусиль всіх сторін, зацікавлених у дотриманні вимог законодавства та норм прав людини. Права людини є універсальними, тому всі люди їх мають і повинні користуватися ними незалежно від того, чи визнані вони правовими системами національних держав. Відтак підхід з позицій прав людини, запропонований ПРООН для боротьби з фактами порушень, може стати потужним інструментом, що виявить весь ланцюг поганих практик та змінить ситуацію з правами ЛЖВ в Україні на краще.
Дотримання прав людини є визнаною головною і найважливішою передумовою на шляху ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу.


Хід виконання проекту


З 15 січня по 15 липня 2010 року Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» виконувала проект ПРООН «Розширення моніторингової мережі щодо порушень прав людини в контексті подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі проект).

З червня 2007 року по червень 2008 року Благодійна організація «Правозахисний центр «ТАБО» виконувала проект ПРООН «Підготовча робота по створенню правової ВІЛ-мережі зі створенням та розвитком допоміжного центру з прав людини (людей, які живуть з ВІЛ) в Україні та системи моніторингу порушень прав людини в сфері ВІЛ».

В рамках зазначеного проекту організація виконала наступну роботу:
1. Розроблено концепцію моніторингу порушень прав людини в сфері ВІЛ.
2. Розроблено концепцію та модель правової мережі ВІЛ.
3. Створено пілотну систему фахівців права та активістів, які збирають інформацію щодо порушень прав людей в контексті ВІЛ, та обмінюються подібними даними у п'яти областях України (Донецькій, Одеській, Херсонській, Миколаївський та Чернігівський).
4. Створено Інтернет - ресурс (веб-систему), як інструмент для моніторингу порушень прав людини в сфері ВІЛ та забезпечення ефективного реагування.
5. Здійснено активний моніторинг та реєстрацію випадків порушень прав людини в контексті ВІЛ-епідемії (з використанням ресурсу Інтернет та відповідної бази даних) у 5-ти зазначених областях України.
6. Створено допоміжний центр з прав людини в сфері ВІЛ із залученням юристів для потреб центру та консультантів для заходів моніторингу.
7. Забезпечено дієву правову допомогу та допомогу в реалізації прав людям, котрі вражені епідемією;
8. Зібрані та розповсюджені кращі приклади в сфері захисту прав людини.
<9. Міністерством юстиції України 21 липня 2008 року зареєстровано Всеукраїнську благодійну організацію «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність».
Цілями Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» є сприяння розширенню можливостей в отриманні якісної правової допомоги окремими категоріями населення, які потребують такої допомоги, а саме людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом, іншим уразливим верствам населення, що становлять групу ризику; сприяння захисту прав людини в контексті ВІЛ/СНІДу; сприяння у визнанні прав людей та поваги до їх гідності на всіх рівнях суспільного життя; здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та набувачів благодійної допомоги; сприяння забезпеченню соціального та правового захисту шляхом участі у створенні належної правової основи для захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом незалежно від статі, раси, національності, громадянства, віросповідання тощо.
Моніторинг стану дотримання прав людини – це перший щабель у правозахисній діяльності. Зрозуміло, що без започаткування систематичної роботи з моніторингу стану дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом неможливо дізнатись про ситуацію, що склалась у цій царині. Без певних знань щодо ситуації, яка склалась з правами людини, складно надати допомогу ЛЖВ та представникам уразливих груп, захистити їх від стигматизації та дискримінації. Отже робота по проведенню моніторингу порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом – пріоритетний напрямок діяльності ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність».


Головна мета проекту - продовження роботи по розширенню моніторингової мережі в сфері захисту прав ЛЖВ в 10-ти областях України (Київській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій).
Доцільність та актуальність проекту обумовлена вкрай важкою ситуацією в Україні. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні продовжує зростати. На даний час загальна ситуація з дотриманням прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні є складною. Люди, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД та ті, які належать до групи ризику в Україні страждають від жорстокого відношення та дискримінації у різних сферах життя: працевлаштування, навчання, медичні послуги, а також часто стають об'єктами поганого ставлення з боку представників правоохоронних органів.
Епідеміологічна ситуація в Україні є надзвичайно загрозливою. Наша країна посідає перше місце в Європі щодо відносної кількості ВІЛ-інфікованого населення.


Цей процес безпосередньо пов'язаний з дотриманням прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, що обумовлено наступним:

 • Захист прав ВІЛ-позитивних людей і представників уразливих до ВІЛ груп є важливим не лише для цих людей, а й для всього населення країни тому, що позначається на громадському здоров'ї в цілому.
 • Дискримінація і стигматизація людей, які живуть з ВІЛ та уразливих до ВІЛ груп перешкоджає ефективній профілактиці ВІЛ, лікуванню та підтримці людей із ВІЛ/СНІДом.
 • Дискримінація і стигматизація ВІЛ-позитивних людей часто обумовлена їх належністю до певної соціальної групи: ув'язненні, споживачі ін'єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу та інші.


Перед Всеукраїнською Благодійною Організацією «Всеукраїнський Правозахисний Рух «Гідність» в рамках проекту стояли наступні цілі:

 • Забезпечити правову підтримку та допомогу в реалізації прав при порушенні прав людини і таким чином протидіяти епідемії СНІДу
 • Продовжити попередню роботу по системному моніторингу порушень прав людини в сфері ВІЛ
 • Виявити сфери, в яких порушення прав трапляються частіше
 • Дослідити порушення прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом за різними категоріями та визначити ті, в яких права порушуються частіше
 • Дослідити потенціал юристів, які працюють у сфері ВІЛ-сервісу та їх спроможність надавати юридичну підтримку ЛЖВ
 • Довести по широких верств населення України результати проведеного моніторингу
 • Привернути увагу держави до стану дотримання прав людини в Україні
 • Спонукати державні структури покращити ситуацію з дотриманням прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.


Також передбачалось виконати завдання:

 • Доопрацювати документацію для проведення моніторингу
 • Вдосконалити веб – систему моніторингу
 • Навчити представників організації технікам проведення моніторингу
 • Зібрати та систематизувати інформаційну базу даних щодо порушень прав.
 • Оприлюднити результати моніторингу
 • Зробити висновки за результатами моніторингу.


Здійснення моніторингових візитів в 9 областей України 
керівником проекту Т. Бордуніс


Головним завданням візитів стало визначення спроможності (технічної та кадрової) представників Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» здійснювати моніторинг порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.


25 січня 2010 року в приміщенні Полтавського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» керівник проекту Т.Бордуніс зустрілась з Представником ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» в Полтавській області О. Луговою та працівниками ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Т.Бордуніс розповіла про цілі та задачі проекту. На зустрічі було прийняте рішення, що відповідати за моніторинг стану дотримання прав ЛЖВ та представників уразливих груп в Полтавській області буде О.Лугова, яка для цього пройде навчання на тренінгу.

 

28 січня 2010 року в приміщенні «Хмельницької обласної асоціації сприяння рішенню проблем наркоманії та СНІДу «Вікторія» проведено зустріч керівника проекту з працівниками асоціації: президентом Л.Висоцькою, юристом А.Богачем, керівником громадського центру Н.Тимчишок, керівником напрямку роботи із споживачами ін'єкційних наркотиків Г.Третяком, соціальним працівником С.Гладищук, инфоменеджером В.Сухоряба. Л. Висоцька ознайомила всіх учасників зустрічі з власною думкою щодо тактик та стратегій виконання проекту в Хмельницькій області. Вона погодилась бути спостерігачем за правами людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, пройти навчання на тренінгу та працювати у проекти.

 

30 січня 2010 року Т.Бордуніс зустрілась в м. Чернігові з представником ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» А.Мойсеєнко. А. Мойсеєнко розповіла про головні напрямки роботи, що виконує організація, яку вона очолює. За думкою представника, найбільш серйозним питанням, що постає перед виконавцями проекту, є залучення людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом до процесу відстеження порушень їх прав. Багато хто з цих людей не має мужності відверто заявити про свої проблеми, дехто просто змирився з діагнозом та не вірить у можливість поновлення порушених прав. Т. Бордуніс довела до представника цілі та завдання проекту.

 

1 лютого 2010 року відбулась зустріч керівника проекту Т.Бордуніс з працівниками Громадської організації «Сонячне коло» в м. Одеса.
Т. Бордуніс довела до всіх присутніх на зустрічі мету та завдання проекту з моніторингу порушень прав ЛЖВ, відповіла на запитання. Юрист ГО «Сонячне коло» В. Матвєєв надав Т.Бордуніс матеріали судових справ щодо відстоювання прав дітей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Наприкінці зустрічі було вирішено, що відстеженням порушень прав ЛЖВ у Одеській області буду займатись А.Котович, яка пройде навчання на тренінгу.

 

2 лютого 2010 року відбулась зустріч Т.Бордуніс з керівником Миколаївського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» І. Коноваловим та юристом організації І.Скалько. Бордуніс розповіла їм про завдання проекту з моніторингу порушень прав ЛЖВ та впевнилась, що організація має всі необхідні умови для його проведення. І.Коновалов розповів про специфіку порушень прав цих осіб у Миколаївському регіоні та запевнив Т. Бордуніс, що докладе всіх зусиль, щоб проект був виконаний якісно.

 

2 лютого 2010 року керівник проекту відвідала Херсонське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Вона ознайомилась з роботою відділення та його працівниками. Представник ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» у Херсонській області М.Пахомова ознайомила Т.Бордуніс з напрямками діяльності організації, зокрема: комплексним доглядом та лікуванням ЛЖВ, забезпеченням рівноправного доступу до послуг, доглядом та підтримкою ВІЛ-позитивних ув'язнених, що знаходяться у ДВ № 10. Наприкінці зустрічі було вирішено, що за проведення моніторингу порушень прав ЛЖВ буде відповідати М. Пахомова, яка пройде навчання на тренінгу.

 

6 лютого 2010 року в Донецьку, в приміщенні Благодійної організації «Клуб «Світанок» (на правах Донецького обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»), відбулась зустріч керівника проекту Т.Бордуніс з працівниками організації. У ході зустрічі Бордуніс ознайомила всіх присутніх з головними завданнями проекту та обсягом робіт, що має виконувати організація. Н.Юрченко погодилась бути спостерігачем та відстежувати факти порушень прав ЛЖВ, пройти навчання на тренінгу.

 

9 лютого 2010 року Т.Бордуніс відвідала Запорізьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», де зустрілась з працівниками: керівником Р.Паршиковим, його заступником І.Дорошенко, соціальним працівником Т.Паршиковою, старшим соціальним працівником Т.Романчик, координатором дитячого напрямку Л. Ахмедовою, бухгалтером О.Шиденко. І. Дорошенко розповила про намір Запорізького відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» відстоювати права та законні інтереси людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом та надавати всіляку підтримку діяльності ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність». Т.Паршикова погодилась бути спостерігачем за порушенням прав людини в сфері ВІЛ у Запорізькій області.

 

9 лютого 2010 року Т.Бордуніс відвідала Дніпропетровську область, м. Нікополь, де зустрілась з представником ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» І.Лось. Керівник проекту довела до І.Лось основні завдання проекту та його мету. І.Лось ознайомила Т.Бордуніс з роботою Громадської приймальні Громадської організації Нікопольський центр духовної и соціально – психологічної реабілітації «Реабілітаційний центр «Відчинені двері». Громадська приймальня створена у 2006 році для надання безкоштовної юридичної підтримки ЛЖВ та представникам уразливих груп.

 


Порядок проведення моніторингу порушень прав

Первинний моніторинг проводиться спеціалістами з моніторингу порушень прав Представництв ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність».

Спеціалісти забезпечені всім необхідним для проведення якісного моніторингу: робочим місцем, комп'ютером, приладдям тощо.
Кожний клієнт може звернутися за допомогою до спеціаліста з моніторингу порушень прав. Протягом місяця представник ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» приймає осіб з числа ЛЖВ та представників уразливих груп, права яких були порушені.
По кожному зверненню спеціаліст повинен заповнити спеціальну форму – Форма опису події.
За результатами місячного моніторингу спеціалісти з моніторингу заповнюють спеціальну форму: «Місячна звітність порушень прав людини».


Порядок передачі інформації

1. Знайти на сайті організації, розділ «Моніторинг порушень»;

2. Перейти в розділ «Результати», натиснути кнопку «Додати нові данні» внизу загальної таблиці;
3. Ввести логін та пароль області для входу в систему;
4. Заповнити анкету та натиснути кнопку «Відправити».

Відправлена інформація поступає IT-спеціалісту, який перевіряє її, обробляє та розміщує на сайті в розділі «Моніторинг - результати». В цьому розділі є таблиця, яка містить всі головні данні про стан дотримання прав людини в десяти областях України. Ця таблиця дає можливість дізнатись про кількість порушень, юридичних послуг та вирішених справ за будь – який період проведення моніторингу. Кожний бажаючий, з числа користувачів веб-системи може в будь-який момент отримати інформацію про стан дотримання прав ЛЖВ.

Для фіксації кожного випадку порушень прав розроблено спеціальну форму опису події (ФОП).
ФОП заповнюється особою, яка проводить моніторинг по кожному конкретному випадку окремо.

 

ФОП містить такі показники:
1. Ким, де та коли було задокументовано порушення;
2. Початок та кінець події;
3. Опис актів (порушень);
4. Інформація про порушника прав;
5. Інформація про потерпілого;
6. Інформація про джерело;
7. Розділ про можливість передачі конфіденційної інформації;
8. Коментарі.

Введення ФОП дає можливість дізнатися більш детально про кожний відпадок порушення прав. Механізм передачі ФОП на сайт організації представниками регіонів аналогічний попередньому. ФОП зберігаються з повним дотриманням принципу конфіденційності, оскільки цього вимагає специфіка роботи у сфері ВІЛ/СНІДу.

Для якісного моніторингу порушень прав та збереження конфіденційної інформації спеціалістами ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» розроблені розписки, що беруться у людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та представників уразливих груп спеціалістами з моніторингу.
Також розроблений Етичний кодекс спеціаліста з моніторингу порушень прав.

На період виконання проекту «Розширення моніторингової мережі щодо порушень прав людини в контексті подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» використовувались такі форми:

 

 

ФОРМА ОПИСУ ПОДІЇ

 

 

Подія була задокументована:

Офіс: ................................................................................................................................

Ім'я особи, яка проводить моніторинг: ....................................................................

Дата заповнення: ...........................................................................................................

Назва події: ........................................ ........................................ ...................................

Місце події (область, район, село чи місто):
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Дата початку події: ........................... Дата закінчення події:................................

1. ОПИС ПОДІЇ

Подія Дата Потерпілий Порушник Місце
1          
2          
3          
4          
5          
6        

Кількість жертв : ………………..

2. ОПИС ПОДІЇ: (Що сталось?)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ ДЛЯ ПОТЕРПІЛОГО (фізичні, психологічні, соціальні, економічні)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШНИКІВ:
Імена, посади , назви організацій ...............................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Хто їх впізнав?...............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТЕРПІЛИХ:

Використайте цю таблицю, якщо потерпілою від порушення є група осіб (сім'я, соціальна група, організація, мешканці села тощо).


Ім'я групи:
Характеристики групи:
Місцезнаходження та адреса групи:
Кількість членів:


У цій таблиці опишіть потерпілого, який є індивідом, а не групою:


Повне ім'я особи:
Інші імена:
Стать (Ч/Ж):
Місце народження (село, район, країна)
Дата народження:

Сімейний стан: Кількість дітей:
Чому ця особа є вразливою?
Адреса:
Стан здоров'я на цей час?
Загиблий (Померлий) (ТАК чи НІ)
Дата смерті
Чи має потерпілий відношення до групи, зазначеної вище? Яке?


6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЖЕРЕЛО:


Повне ім'я джерела:
Інші імена:
Стать (Ч/Ж):
Місце народження (село, район, країна)
Дата народження:
Адреса:
Коментар щодо надійності джерела:
Яким чином джерело пов'язане з потерпілим та (або) подією:Угода з джерелом відносно конфіденційності інформації
Чи можна інформацію надати ЗМІ чи владі? ……..……....…………... (так/ні)
Чи є можливим використання імені джерела в ЗМІ чи при спілкуванні з владою?
…………………………………………………………………………….. (так/ні)
Розписка: .......................................................................................................................
........................................................................................................................

7. ВТРУЧАННЯ / ДІЇ
Яке втручання мало місце, які дії були зроблені? Ким? Коли?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Якою була реакція влади? Який внесок вона зробила? ............................................
.........................................................................................................................................

Яке втручання ще потрібне? Чиє?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Додаткова інформація: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

Місячна звітність щодо моніторингу порушень прав людини

 

 

Дата:                                                 __________________область

1. Виявлено порушень прав людини -
В тому числі:
1.1. В сфері охорони здоров'я -
1.2. В сфері виховання –
1.3. В сфері освіти –
1.4. В правоохоронних органах -
1.5. В інших сферах -

2. По категоріях:

2.1. ВІЛ – позитивні люди -
2.2. Діти ( ВІЛ – позитивні та народженні ВІЛ- позитивними матерями) –
2.3. Жінки ( ВІЛ – позитивні, вагітні та ВІЛ – позитивні матері) –
2.4. Люди, які знаходяться в термінальній стадії СНІД –
2.5. Близьке оточення ЛЖВ –
2.6. Інші -

3. Кількість людей, яким надано первинну допомогу, що пов'язана з вищевказаними порушеннями -

В тому числі:
Складено документи:
3.1. заяв –
3.2. скарг –
3.3. позовних заяв –
3.4. інше -
Представництво інтересів:
3.5. на слідстві та дізнанні -
3.6. в державних установах –
3.7. в суді –
3.8. в недержавних установах -
3.9. в ЗМІ -
3.10. Інше –


Проведення навчального тренінгу спеціалістів з моніторингу порушень прав людини з числа представників 10-ти областей України всім 
технікам проведення моніторингу та захисту порушених прав

Тренінг відбувся 12-13 лютого 2010 року в м. Києві


Тема тренінгу: «Навчальний тренінг з питань проведення моніторингу стану дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, в Україні».

 

Цільова аудиторія: 10 представників ВІЛ-сервісних організацій з областей України: Київській, Донецькій, Миколаївський, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Хмельницький, Чернігівський.

 

Кінцева мета заходу – створення основи для якісного проведення моніторингу порушень прав ЛЖВ (національної мережі з моніторингу прав ЛЖВ).


Тренери:
1. Володимир Анатолійович Гордєйко, менеджер проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу" Програми Розвитку ООН в Україні.
2. Тетяна Анатоліївна Бордуніс, президент ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність».
3. Анатолій Анатолійович Богач, юрисконсульт Хмельницької обласної правозахисної асоціації «Міранда-експерт».
4. Артем В'ячеславович Ухов, технічний директор компанії 
«Глобал-АйТі» www.git.biz.ua

 

Головне завдання тренінгу – навчити представників ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» технікам проведення моніторингу порушень прав ЛЖВ в 10-ти областях України»

 

Тренінг почався з представлення проекту, його цілей та завдань. Перед присутніми виступив В. Гордєйко, менеджер проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» Програми Розвитку ООН в Україні. В. Гордєйко зробив презентацію на тему: «Захист прав людини, як основний інструмент відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу: позиція ООН». Він розповів про значення проекту для боротьбі з епідемією СНІДу, виразив свої сподівання, що учасники тренінгу приймуть активну участь у моніторингу порушень прав ЛЖВ та нададуть необхідну юридичну допомогу зазначеним категоріям осіб.

 

Тренінг складався з 3 частин: теоретичної, практичної та моніторингової.

Теоретична частина тренінгу почалась з презентації на тему «Моніторинг як інструмент розробки та вдосконалення стратегій та програм суспільного життя», яку зробив А.Богач, юрисконсульт Хмельницької обласної правозахисної асоціації «Міранда-експерт».

 

Далі перед присутніми виступила керівник проекту «Розширення моніторингової мережі щодо порушень прав людини в контексті подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» Т. Бордуніс. Вона зробила презентацію на тему «Права людини як інструмент протидії епідемії ВІЛ/СНІДу».

 

Також Т.Бордуніс виступила перед присутніми на тренінгу з презентацією на тему: «Моніторинг дотримання прав людини як інструмент протидії порушенням. Особливості роботи з респондентами».

Практичний блок тренінгу був присвячений роботі в групах. Всі учасники отримали практичне завдання презентувати власну концепцію роботи моніторингової правозахисної мережі в областях України. Кожна група представила своє бачення роботи структури та гаряче відстоювала власну думку по цьому питанню. Наприкінці цієї секції всі учасники тренінгу дійшли згоди, що моніторингова правозахисна мережа буде виглядати так:

 

На початку моніторингового блоку тренінгу Т.Бордуніс розповіла слухачам про етапи створення моніторингової мережі та розробку основних документів, за допомогою яких можна оперативно зафіксувати порушення прав ЛЖВ. Вона надала всім форми опису події та навчила учасників тренінгу заповнювати їх. В цьому розділі у слухачів виникли численні питання, на які Т. Бордуніс надала відповіді. Також вона розповіла про призначення анкет місячної звітності щодо моніторингу порушень прав людини, надала зразки цих документів та пояснила порядок їх заповнення.

 

Проведення активного моніторингу та документування порушень прав людини в контексті протидії епідемії ВІЛ/СНІДу у 10-ти областях України, використовуючи попередньо розроблену веб-систему

Відстеження випадків порушень прав ЛЖВ відбувалось протягом 4 місяців (з 15 лютого 2010 року по 15 червня 2010 року). Перед початком виконання проекту всі представники ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» отримали інструктаж по проведенню моніторингу та візитні картки з назвою, логотипом та контактами організації для інформування населення України про початок проведення моніторингу порушень прав ЛЖВ.
Моніторинг проводився представниками Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» при активному сприянні працівників провідних ВІЛ – сервісних організацій області та їх юристів.
Всі представники ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» працюють в обласних відділеннях ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» або при активній співпраці з такими відділеннями. Більше того, всі особи, які проводили моніторинг порушень прав людини, уклали угоди про співпрацю з громадськими організаціями області, які працюють у сфері надання послуг людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представниками уразливих до цієї інфекції груп. 
Представник у Дніпропетровській області І.Лось залучила до роботи в проекті працівників ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», ДОГО «Відкриті двері», ГО «Енергія життя», ДОГО «Дерево жизни», ГО «Зірка надії». Представники цих організації, при проведенні численних тренінгів, розповідали учасникам заходів про проект з моніторингу порушень прав ЛЖВ та пропонували їм надавати І.Лось всю інформацію, яка пов'язана з порушеннями прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих груп.
Представник у Хмельницькій області Л.Висоцька уклала угоду про співпрацю з Хмельницьким відділенням ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», працівниками асоціації «Вікторія» та працівниками реабілітаційного центру «Нове життя».
Представник у Херсонській області М.Пахомова уклала угоду про співпрацю з ХГОО «Ассоциация 21 столетие» та Херсонським обласним центром профілактики та боротьби із СНІДом.
Одеський представник А.Котович використала можливість мережі неурядових організацій NGO для розповсюдження інформації про проект та його завдання. Більшість інформації про порушення прав ЛЖВ Одеський представник отримала завдяки цьому джерелу.
Представник організації у Полтавській області О.Лугова, крім громадських організацій та Полтавського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, залучила до виконання проекту Полтавську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Мальцева та завідуючих дитячих дошкільних учбових закладів.
Київський представник В.Ткачук в період виконання проекту активно співпрацював з представниками ЗМІ та отримував юридичну допомогу в Юридичному департаменті ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Всі представники областей України мали можливість обговорювати найбільш важливі питання з керівником проекту Т.Бордуніс та іншими працівниками організації, отримувати юридичну та іншу допомогу в будь-який час виконання проекту.

За результатами місячного моніторингу представник кожної області надавав місячний звіт безпосередньо у веб-ситему ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність». Після отримання всіх місячних звітів IT- спеціаліст організації обробляв інформацію, що надійшла, та зводив данні в загальну таблицю результатів моніторингу в 10 областях України. Таблиця кожного місяця розміщувалась на сайті організації у розділі «Моніторинг – результати». За результатами 4 місяців моніторингу на сайті також була розміщена таблиця загальних результатів, з якою може ознайомитись кожний бажаючий.

 

Надання даних моніторингу порушень прав юристам 
для вирішення проблеми по суті

В п'яти областях України (Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Донецькій) юристи приймали активну участь у виконанні проекту. Представники у Дніпропетровській та Миколаївській областях (І.Лось та І.Скалько) поєднували роботу по відстеженню порушень прав людини з роботою юриста.
В трьох областях (Одеській, Запорізькій та Донецькій) працювали юристи, які отримували данні моніторингу від представника області та надавали юридичну допомогу по кожному випадку порушень прав. Всі юристи активно надавали юридичні послуги ЛЖВ та представникам уразливих груп. За період виконання проекту вони склали різні документи: заяви, скарги, позовні заяви та інше. Також юристи здійснювали представництво інтересів потерпілих у різних державних та недержавних установах.
Представники Дніпропетровської та Миколаївської областей прийняли участь у судових засіданнях 5-ти цивільних справ. Представник Миколаївської області І.Скалько неодноразово відстоював права ЛЖВ та представників уразливих груп на слідстві та дізнанні. Всі юристи, які працювали в проекті, залучали до вирішення проблем захисту прав людини представників ЗМІ.

Кінцева обробка та аналіз інформації

Цей етап є найголовнішим в проекті, оскільки всі заходи, перелічені у проектній заявці, спрямовані на отримання інформації щодо стану дотримання прав ЛЖВ та представників уразливих груп та доведення результатів моніторингу до широких верств населення України.

Данні, які були зібрані в період виконання проекту з 15 лютого 2010 року по 15 червня 2010 року в 10 областях України (Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернігівській та Київської):

 

Загальні результати по проекту:

Загальна кількість порушень прав людини – 170

 • По сферах:

            - В сфері охорони здоров'я – 77

            - В сфері виховання – 9

            - В сфері освіти – 4

            - В правоохоронних органах – 51

            - В інших сферах – 29

 • Кількість людей, які звернулись за юридичною допомогою – 205

            - ВІЛ – позитивні люди – 110

            - ВІЛ – позитивні діти – 27

            - ВІЛ – позитивні жінки – 32

            - Люди, які знаходяться в термінальній стадії СНІД – 7

            - Близьке оточення ЛЖВ – 23

            - Інші – 6

 • Кількість людей, яким надано юридичну допомогу - 45

            - Складено заяв – 42

            - Складено скарг – 30

            - Складено позовних заяв – 9

            - Складено документів – 28

            - Представлено інтереси на слідстві та дізнанні – 3

            - Представлено інтереси в державних установах – 63

            - Представлено інтереси в суді – 5

            - Представлено інтереси в недержавних установах – 31

            - Представлено інтереси в ЗМІ – 4

            - Інше представлення інтересів – 2

 

Детальна інформація по конкретним показникам розміщена у Додатках.

 

Виявлено порушень прав по областях:

Найбільшу кількість порушень прав ЛЖВ та представників уразливих груп було виявлено у Миколаївській, Хмільницькій та Дніпропетровській областях.
Відповідно – 46, 21 та 19 порушень;
Полтавська область – 16 порушень;
Запорізька область – 15 порушень;
Чернігівська область – 14 порушень;
Одеська область – 13 порушень;
Київська область – 10 порушень;
Херсонська область – 6 порушень.

 

Виявлено порушень прав загалом за сферами:

В сфері охорони здоров'я – 77 порушень;
В правоохоронних органах – 51 порушення;
В сфері виховання – 9 порушень;
В сфері освіти – 4 порушення;
В інших сферах – 29 порушень.

 

Виявлено порушень прав у сфері охорони здоров'я по областях:

Миколаївська область – 18 порушень;
Хмельницька область – 12 порушень;
Полтавська область – 10 порушень;
Дніпропетровська область – 7 порушень;
Запорізька область – 7 порушень;
Чернігівська область – 6 порушень;
Київська область – 5 порушень;
Одеська область – 5 порушень;
Донецька область – 4 порушення;
Херсонська область – 3 порушення.

 

Кількість порушень прав за усіма категоріями ЛЖВ та 
представників уразливих груп по областях:

Чернігівська область – 36 осіб;
Миколаївська область – 31 особа;
Дніпропетровська область – 26 осіб;
Одеська область – 23 особи;
Донецька область – 18 осіб;
Хмельницька область – 18 осіб;
Запорізька область – 17 осіб;
Полтавська область – 16 осіб;
Київська область – 13 осіб;
Херсонська область – 7 осіб.

 

За категоріями ЛЖВ та представників уразливих груп, права 
яких порушувались картина є такою:

ВІЛ-позитивні люди – 110 осіб;
Жінки (ВІЛ-позитивні, вагітні та ВІЛ-позитивні матері) – 32 особи;
Діти (ВІЛ-позитивні та народжені ВІЛ-позитивними матерями) – 27 осіб;
Близьке оточення ЛЖВ – 23 особи;
Люди, які знаходяться в термінальній стадії СНІД – 7осіб;
Інші – 6 осіб.

 

Юридична допомога загалом:

Представництво інтересів в державних установах – 63;
Представництво інтересів в недержавних установах – 31;
Складено документи (заяв) – 42;
Складено документи (скарг) – 30;
Складено інших документів – 28;
Складено документи (позовних заяв) – 9;
Представництво інтересів у суді – 5;
Представництво інтересів у ЗМІ – 4;
Представництво інтересів на слідстві та дізнанні – 3;
Інші види представництва – 2;
Загальна кількість всіх видів допомоги складає – 217.

 

Юридична допомога за областями:

Миколаївська область - 16 послуг;
Дніпропетровська область – 13 послуг;
Одеська область – 12 послуг;
Запорізька область – 3 послуги;
Донецька область – 1 послуга.

 

 

Рис. 3.1. Кількість порушень прав по областях

 

Найбільшу кількість порушень прав було виявлено у Миколаївській, Хмільницькій та Дніпропетровській областях (рис. 3.1.)
Найменша кількість порушень була зафіксована у Донецькій та Херсонській областях. Така ситуація може бути пояснена тим, що в перших трьох областях працюють представники з великим досвідом роботи у сфері захисту прав ЛЖВ та представників уразливих груп, юристи за освітою. Вони мають велике прагнення до відстоювання прав зазначених категорій громадян, добре розуміють значення правозахисної роботи у сфері ВІЛ/СНІДу. З цього можна зробити висновок, що ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» має готувати спеціалістів для подальшої роботи по проведенню моніторингу порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих груп. Доцільним також є пошук юристів, які б могли надавати якісні юридичні послуги у зазначеній сфері.

 

 

Рис. 3.2. Кількість порушень прав за сферами діяльності державних органів

 

При аналізі ситуації, що склалась у сферах порушень прав, можна дійти висновку, що найбільш поширеними є порушення в медичній сфері, в сфері діяльності правоохоронних органів, в сферах виховання та освіти (рис. 3.2.) Це можна поясними тим, що моніторинг проводився у сфері ВІЛ/СНІДу, тому представники цієї групи найбільш часто стикаються з необхідністю отримання медичних послуг в лікувальних закладах. Велика кількість порушень прав трапляється в правоохоронних органах, оскільки значна кількість респондентів практикує протизаконну поведінку або має кримінальне минуле. Тому спілкування ЛЖВ та представників уразливих груп з працівниками правоохоронних органів є частим. Велика кількість порушень прав ВІЛ-позитивних дітей пов'язана з тим, що на цей час в Україні відсутня чітка державна стратегія щодо їх виховання та навчання. Працівники виховних та учбових закладів зазвичай не знають норм законів, які стосуються права та пільг таких дітей.

 

 

Рис. 3.3. Виявлено порушень прав у сфері охорони здоров'я

 

Рис. 3.3. вказує на те, що найбільша кількість порушень прав ЛЖВ та представників уразливих груп в сфері охорони здоров'я була зафіксована в Миколаївській, Хмельницькій та Полтавській областях України. Найменша – в Донецькій та Херсонській областях. Така ситуація може бути пояснена тим, що представники Миколаївської, Хмельницької та Полтавської області активно співпрацюють з керівниками та працівниками закладів охорони здоров'я, зокрема з Обласними центами профілактики та боротьби зі СНІДм. Основна інформація про порушення прав людини в сфері охорони здоров'я поступає представникам із зазначених закладів.

 

Рис. 3.4. Порушення прав за категоріями по областях


По всіх категоріях ЛЖВ та представників уразливих груп в 10 областях України зафіксовано порушення прав 205 осіб. Найбільша кількість порушень прав за категоріями була зафіксована у Чернігівській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Найменша – у Херсонській області (рис. 3.4.)

 

 

Рис. 3.5. Кількість порушень прав та наданої юридичної допомоги (загальна)

 

На рис. 3.5. відображено загальну картину з виявленням порушень прав та наданням юридичної допомоги усіма областями України. Більш детальну ілюстрацію ситуації можна побачити на рис. 3.6., рис. 3.7. та рис. 3.8.

 

 

Рис. 3.6. Виявлено порушень прав по категоріях

 

Данні, вказані на рис. 3.6. свідчать про те, що найбільш численна категорія осіб, права яких порушувались, є ВІЛ-інфіковані люди. Цю категорію становлять чоловіки. Друге місце по кількості порушень прав займають жінки та діти. З цього можна зробити висновок, що жінки та діти рідше звертаються за допомогою в поновленні порушених прав, залишають ситуацію невирішеною. З аналізу даних моніторингу порушень прав можна зробити висновок, що права жінок та дітей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, є більш незахищеними, ніж права чоловіків.

 

 

Рис 3.7. Загальна кількість наданої юридичної допомоги

 

Данні, які містяться на рис. 3.7. свідчать про те, що юридична допомога у вигляді представництва інтересів ЛЖВ в державних та недержавних установах є лідером серед інших юридичних послуг. Вагомою є також допомога по складанню документів (заяв, скарг та інших документів). Пояснення такій ситуації є простим - ці види юридичної допомоги є первинними та вимагають незначної юридичної кваліфікації, можуть виконуватись навіть представниками, які не мають юридичної освіти. Відповідно найменша кількість юридичних послуг - це представництво інтересів у суді, на слідстві та дізнанні. Такі види юридичних послуг можуть бути надані тільки кваліфікованими юристами, адвокатами. Таких юристів не вистачає у сфері ВІЛ/СНІДу.

 

 

Рис. 3.8. Кількість людей, яким надано юридичну допомогу по областях

 

Загальна кількість людей, яким було надано юридичну допомогу становить 45 осіб (рис. 3.8.). Юристи 5 областей України (Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, Запорізької та Донецької) надали юридичну допомогу ЛЖВ та представникам уразливих груп. Юридичні послуги представниками Київської, Чернігівської, Хмельницької, Херсонської та Полтавської областей не були надані через відсутність юристів в організаціях, де працюють представники ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність». З цієї ситуації можна зробити висновок, що в більшості відділень ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та інших ВІЛ-сервісних організацій не має юристів, адвокатів.

 

Данні експертної оцінки:

Для визначення рейтингу (якості) виконання проекту за областями використано нижнє та верхнє оцінювання важливості критеріїв даних.
Результат оцінювання нижньої (експертами) та верхньої оцінки (керівником проекту на основі аналізу даних експертів) виведений у середнє значення:


  По Україні Нижня експертна Верхня експертна оцінка Середня експертна оцінка
Виявлено порушень прав людини: 170      
В сферi охорони здоров'я: 77 1 1 1.00
В сфері виховання: 9 0.7 0.8 0.75
В сфері освіти: 4 0.7 0.9 0.80
В правоохоронних органах: 51 0.9 1 0.95
В інших сферах: 29 0.8 0.8 0.80
По категоріях: 205      
ВIЛ - позитивнi люди: 110 1 1 1.00
Дiти (ВIЛ-позитивнi та народжені ВIЛ-позитивними матерями): 27 0.8 0.9 0.85
Жiнки (ВIЛ-позитивнi, вагiтнi та ВIЛ-позитивними матерi): 32 0.6 0.6 0.60
Люди, які знаходяться в термiнальнiй стадії СНIД: 7 0.4 0.4 0.40
Близьке оточення ЛЖВ: 23 0.3 0.3 0.30
Iншi: 6 0.6 0.6 0.60
Кількість людей, яким надано первинну допомогу: 45      
Складено документи: заяв 42 0.8 0.8 0.80
Складено документи: скарг 30 0.8 1 0.90
Складено документи: позовних заяв 9 0.6 0.9 0.75
Складено документи: інше 28 0.5 0.5 0.50
Представництво інтересів: на слідстві та дізнанні 3 0.8 1 0.90
Представництво інтересів: в державних установах 63 0.7 1 0.85
Представництво інтересів: в суді 5 0.6 0.8 0.70
Представництво інтересів: в недержавних установах 31 0.4 0.4 0.40
Представництво інтересів: в ЗМІ 4 0.3 0.9 0.60
Представництво інтересів: інше 2 0.5 0.5 0.50


Застосовуючи такі коефіцієнти ми можемо отримувати більш ефективний рейтинг та приймати рішення більш вивірено.

 

Переваги та перспективи розвитку системи моніторингу порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, в Україні

Моніторинг – це тривале системне збирання та обробка інформації, яка може бути використана для покращення процесу прийняття рішення.
Розвиток системи моніторингу порушень прав ЛЖВ та втілення її на територію всієї України дасть можливість:

 • Виявити випадки порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих до ВІЛ груп;
 • Зібрати та систематизувати інформацію щодо стану дотримання прав людини.
 • Обробити інформацію про порушення прав у сфері ВІЛ;
 • Вивчити причини порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом;
 • Вибрати стратегію захисту прав людини;
 • Відпрацювати тактику дій, спрямованих на покращення ситуації з правами людини;
 • Втілити стратегії та тактики у життя, обрати курс дій на майбутнє;
 • Добитися системних змін ситуації з правами людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих груп.

 

Спрямованість моніторингу порушень прав людей цих категорій – боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні через покращення ситуації з правами людини на загальнодержавному рівні, а також підвищення рівня свідомості та інформованості людей.
Слід зазначити, що данні про порушення прав людини, які були зібрані в ході виконання проекту, надали можливість зробити важливі висновки та озброїли інформацією про стан дотримання прав людини. Проведений моніторинг дав надію на покращення життя всім людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
У подальшому можна сподіватись, що розвиток системи моніторингу порушень прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу підштовхне людей до активних дій по відстоюванню власних прав та законних інтересів. Більше того, моніторинг підвищить рівень свідомість всіх громадян України. Данні моніторингу порушень прав людини примусять уряд України, ключові суспільні структури, працівників державних установ, організацій, окремих громадян і груп дотримувати права людини, виконувати положення Конституції України та інших законів.
Важливим завданням, яке стоїть перед працівниками ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» на цей час, є розширення моніторингової мережі та охоплення її діяльністю всі області України.

 

Приклади порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

 

Одеська область

ВІЛ-інфікована жінка на ім'я Світлана звернулась до районної дитячої поліклініки за місцем свого проживання з проханням надати невідкладну медичну допомогу своїй малолітній дитині та поставити на облік для подальшого спостереження за станом її здоров'я. У реєстратурі поліклініки за реєстрацію дитини від Світлани почали вимагати 200 гривень. Коли мати відмовилась дати таку суму, у реєстрації їй було відмовлено. Світлана була змушена шукати допомогу та звернулась з проханням поновити її права до ГО «Сонячне коло». Юрист організації В. Матвєєв надав жінці необхідну юридичну допомогу, після чого дитина була поставлена на облік та їй була надана медична допомога.

ВІЛ-інфіковану жінку Яну привезли до Одеського обласного пологового будинку, оскільки в неї почались пологи. За медичними показниками лікарі мали зробити їй кесарів ростин. Однак лікар відмовився робити Яні кесарів ростин та наполягав на прийняті пологів природнім шляхом. При пологах акушерка зламала дитині ключицю. Після переведення Яни в післяпологову палату лікар почав вимагати в неї 350 гривень за кожну добу. В той же день родичі жінки звернулись за юридичною допомогою до ГО «Сонячне коло».

В результаті зносу будинку сім'я, всі члени якої є ВІЛ-інфікованими, залишилась без житла. Відповідно до статті 111 Житлового кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради зобов'язаний надати сім'ї інше житлове приміщення, однак він цього не зробив. В наслідок неправомірних дій державних органів люди залишились на вулиці. Протягом трьох років потерпілі змушені ходити по різних інстанціях та добиватися поновлення своїх прав. У квітні 2010 року вони звернулись за юридичною допомогою до юриста ГО «Сонячне коло» В.Матвєєва.

Дніпропетровська область

До представника ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» І.Лось звернувся молодій ВІЛ-інфікований чоловік, який просив надати йому юридичну допомогу. Дружина хлопця систематично погрожувала розповісти його батьку про ВІЛ-статус. Батько чоловіка мав хворе серце та щойно переніс інфаркт міокарда. Через шантаж дружини мужчина втратив спокій та стан його здоров'я різко погіршився. Юрист провела декілька бесід з дружиною мужчини, після цього шантаж припинився.

Нікопольська міська рада прийняла рішення «Про затвердження «Положення про комунальні гуртожитки, розташовані на території г. Нікополь». Відповідно до п.39 Положення: «Не підлягають вселенню в гуртожиток комунальної власності особи, що страждають на психічні хвороби, туберкульоз, венеричні хвороби та СНІД. Особи, що мешкають в гуртожитку, підлягають терміновому виселенню з гуртожитку в разі виявлення в них вище зазначених та інших небезпечних захворювань за поданням лікувальних закладів». Це яскравий приклад того, як державні структури своїми підзаконними актами порушують прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. На цей час існують всі законні підстави для визнання Положення не дійсним.

Один з клієнтів програми «Зменшення шкоди» знаходився на пункті обміну шприців. В цей час там з'явився працівник міліції з черговим пошуком «легкої здобичі». Міліціонер підійшов до клієнта проекту, засунув йому в руку шприц з невідомою речовиною та змусив хлопця написати, що це все належить йому. Працівник міліції спросив хлопця: «Ти є хворим на СНІД?». На це клієнт відповів: «Ні». Після цього міліціонер взяв брудний шприц та почав колоти ним спину хлопця. Все це дійство супроводжувалось коментарем міліціонера: «Якщо ти не хворий, то скоро захворієш!». Юрист І.Лось допомогла потерпілому хлопцю скласти скаргу на дії працівника міліції до прокуратури, до начальника міського МВС. Вона, також, була разом з потерпілим на прийомі у відповідальних осіб прокуратури та МВС, де дала пояснення по обставинам інциденту. На даний час вирішується питання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Полтавська область

У січні 2010 року мати ВІЛ-позитивної 4-річної дівчинки звернулась до дільничного педіатра Полтавської дитячої лікарні з проханням допомогти її дитини зібрати всі аналізи для відвідування дитячого садка. Лікар відмовила матері дівчинки в її проханні та пояснила, що ВІЛ-інфікована дитина не може відвідувати дитячі установи на загальних засадах. Лікар рекомендувала матері дитини звільнитись з роботи та доглядати дівчинку самій.
Жінка була обурена тим, що розповіла їй дільничний педіатр та звернулась за допомогою до педіатра СНІД - центру. Педіатр СНІД – центру зателефонувала дільничному лікарю та роз'яснила, що її дії є протизаконними та грубо порушують права ВІЛ-позитивної дівчинки. Тільки після втручання педіатру СНІД - центру дільничний педіатр погодилась провести обстеження дитини для оформлення її до дитячого садка.


Миколаївська область

Клієнт програми замісної підтримуючої терапії метадоном Олександр в лютому 2010 року був затриманий працівниками міліції біля будинку, де він проживав. Як з'ясувалось пізніше працівники МВС шукали ноутбук, який вкрали 6 місяців тому на залізничному вокзали. Міліціонери провели обшук в квартирі Олександра, однак комп'ютер не знайшли. Після невдалої спроби затримати хлопця та притягнути до кримінальної відповідальності, двоє працівників міліції вийшли у двір дому та «випадково знайшли» пакунок з марихуаною та шприцом. Після цього Олександр був доставлений до районного відділу міліції, де був побитий працівниками органів дізнання, які примусили затриманого визнати свою вину у зберіганні та розповсюджені наркотиків.
Відносно Олександра було порушено кримінальну справу за ознаками статей 307 ч.2 та 309 ч.2 Кримінального кодексу України. Після того, як відносно Олександра було обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд, він звернувся до районної поліклініки за допомогою в засвідчені та лікуванні струсу головного мозку. Однак в приймальному покої лікар відмовився вказувати в медичній картці те, що травма була нанесена працівниками міліції при затриманні та допиті. В графі «Причина пошкодження» лікар вказав «побутова травма». Олександр звернувся за допомогою до представника ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» І.Скалько. Після аналізу того, що сталось І.Скалько склав скарги до прокуратури та до помічника міністра МВС України з прав людини на дії працівників міліції. По фактах, вказаних в скаргах, було проведено службову перевірку, переслідування Олександра було припинено.


Чернігівська область

Мати ВІЛ-інфікованого хлопця Наталя отримала в обласному СНІД - центрі АРТ - препарати для лікування сина. Соціальні працівники відвідали квартиру Наталі в м. Ніжин та з'ясували, що мати хлопця вдома не живе три тижні и не дає сину АРТ – препарати. Ніжинський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяв сім'ю на соціальний супровід. На протязі місяця соціальні працівники відвідували сім'ю та контролювали прийом дитиною медичних препаратів. Незабаром Наталя знов покинула житло и залишила дитину на бабусю. Бабуся почала чинити соціальним працівникам опір та не впускати їх в квартиру. Працівники Ніжинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді були змушені подати заяву про порушення кримінальної справи до Прокуратури м. Ніжина та вимагати притягнути мати хворої дитини до кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Херсонська область

ВІЛ – інфікований чоловік знаходився на лікуванні в районній лікарні. Лікарі недбало виконували свої медичні обов'язки, у зв'язку з чим хворий не отримав необхідного діагностування та лікування туберкульозу. Після виписки з лікарні стан здоров'я чоловіка різко погіршився и він звернувся за медичною допомогою до обласного СНІД – центру. Хворий був ретельно обстежений і в той же день йому було встановлено діагноз – туберкульоз. Оскільки пацієнт потребував спеціалізованої медичної допомоги його перевели на стаціонар Туберкульозного диспансеру. Однак через службову недбалість лікарів районної лікарні стан здоров'я чоловіка був критичним. Хворий втрачав свідомість та через декілька годин помер.

Хмельницька область

В травні 2010 року 15 річний син ВІЛ-позитивної жінки, яка живе в с. Чорний острів Хмельницької області звернувся до районної лікарні для здачі аналізів. Після того, як хлопець назвав своє прізвище, лікар-лаборант підняла галас та почала кричати: «Кто прислал ко мне сына этой спидоносной бабы?». Після цього інциденту у дитини стався нервовий зрив, що відобразилось в подальшому на стані її здоров'я. Про цей випадок швидко стало відомо майже всі мешканцям села, вони почали уникати спілкування з хлопцем. Він також відчув різке відсторонення своїх однокласників від нього.

Донецька область

До представника ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» Н.Юрченко зателефонувала 13 – річна дівчина Влада та попросила умовити маму перевести її в іншу школу-інтернат. Влада була дуже збентежена та плакала. Коли представник запитала, чому дівчинка не хоче відвідувати школу, та розповіла, що вчителька зібрала на збори всіх учнів класу та розповіла їм про ВІЛ-статус Влади. Вчителька пояснила дітям, що хоче таким чином запобігти небезпеки, яку несе в собі захворювання дівчинки, всім учням. Після цієї розмови Н.Юрченко пообіцяла допомогти дівчинці та зателефонувала до начальника міського управління освіти, попросила його розібратися з ситуацією, що склалась. По вказаних представником фактах було проведено службову перевірку, вчительку було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, вона була попереджена про те, що потерпіла може звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної їй шкоди.


Запорізька область

В м. Запоріжжя на протязі двох років відбувався судовий процес щодо позбавлення батьківських прав ВІЛ-позитивної жінки. Ця жінка протягом 4 років сама виховувала 2-дітей: 8 та 5 років. Вона добросовісно виконувала свої материнські обов'язки, не зловживала алкоголем та наркотиками. Батько дитини злісно ухилявся від виконання своїх батьківський обов'язків, не платив їм аліментів. В своїй позовний заяві бабця дітей (мати колишнього чоловіка жінки) посилалась на те, що жінка є ВІЛ-інфікованою, чим ставить під загрозу зараження своїх дітей. Відповідачка знаходилась в скрутному фінансовому стані і через брак грошей не змогла укласти угоду з адвокатом на представлення її інтересів в суді. В результаті жінка справу програла, суд виніс рішення про позбавлення її батьківських прав через наявність у неї ВІЛ-інфекції. Після цього жінка звернулась за юридичною допомогою до представника ВБО «ВПР «Гідність» Р. Паршикова.

Київська область

Клієнт програми ЗПТ звернувся до Київського туберкульозного диспансеру №1 з проханням надати йому медичну допомогу через захворювання на туберкульоз. Лікар відмовив йому в лікуванні та пояснив, що протитуберкульозну терапію, яку хлопець має право отримувати безкоштовно, він призначить тільки після перерахування на рахунок лікарні 200 гривень. Після чого лікар дав хворому папірець, на якому було зазначено номер рахунку лікарні та ПІБ лікаря. Клієнт звернувся за юридичною допомогою до представника ВБО «ВПР «Гідність» В.Ткачука.

 

Висновки за результатами проекту 
«Розширення моніторингової мережі щодо порушень прав людини в контексті подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні».

 

1. Проект з моніторингу порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих груп, надав реальні данні задля оцінки ситуації в Україні щодо дотримання прав зазначених категорій громадян та вказав на найбільш важливі напрямки розвитку правозахисної діяльності в сфері ВІЛ/СНІДу.
2. Необхідно зазначити, що рівень дискримінації та стигматизації ЛЖВ та представників уразливих груп в Україні залишається високим.
3. Більшість ВІЛ-інфікованих осіб мають дуже слабку обізнаність про власні права та обов'язки.
4. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД особи в більшості випадків бояться розкриття інформації про їх статус.
5. Більшість ЛЖВ, що звернулися за допомогою в поновленні порушених прав, чоловіки. Жінки, які живуть з ВІЛ/СНІДом, мають слабке бажання та активність у відстоюванні власних прав та інтересів.
6. Більшість опитаних осіб, права яких порушувались, виказали надію на продовження проектів з моніторингу порушень їх прав, на надання їм юридичних та правозахисних послу, на привернення уваги держави до їх проблем та бід.
7. В Україні на даний час існує розбіжність між правами ЛЖВ, які гарантовані їм Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, та дотриманням цих прав усіма структурами та громадянами.
8. Працівники державних структур погано обізнані про власні обов'язки та можливе покарання за порушення прав людини. В багатьох випадках чиновники недбало відносяться до виконання своїх службових обов'язків та зловживають ними, тому, що в Україні майже відсутня практика покарання за ці злочини.
9. Корупція українського суспільства - вагома причина відсутності дотримання прав ЛЖВ та представників уразливих груп. У ході виконання проекту були зафіксовані випадки вимагання хабара працівниками різних державних органів.
10. Держава не приділяє належної уваги питанням надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, зокрема людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представникам уразливих груп.
11. Можна зазначити, що в Україні майже не ведеться навчання спеціалістів (юристів, медичних працівників, соціальних працівників та інших) основам дотримання прав людини, зокрема пацієнтів.
12. Керівники закладів охорони здоров'я зазвичай не проводять з підлеглими медичними працівниками роз'яснювальну роботу щодо дотримання прав пацієнтів, не знайомлять їх з посадовими інструкціями. Дуже часто такі керівники стають на бік винних в порушені прав ЛЖВ працівників, безпідставно виправдовують їх дії.
13. В державі відсутня чітка стратегія щодо виховання та навчання ВІЛ-позитивних дітей. Працівники виховних та учбових закладів зазвичай не знають норм законів, які стосуються права та пільг таких дітей.
14. Держава не надає реальної підтримки громадським організаціям в питаннях розвитку надання безкоштовних юридичних послуг (оренда приміщення, обладнання, тощо).
15. Більшість ВІЛ-сервісних організацій не мають юристів, а ті юристи, які працюють в подібних організаціях зазвичай не мають достатньої кваліфікації та належного матеріального забезпечення.
16. Серед порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та представників уразливих груп найчастішими є відсутність дотримання їх прав працівниками закладів охорони здоров'я:

• розголошення інформації про наявність ВІЛ-інфекції та інші захворювання;

• відмова в наданні медичної допомоги;

• неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

17. На другому місці серед порушень прав людини в сфері ВІЛ/СНІДу є різні зловживання своїми правами працівників правоохоронних органів:

• застосування заборонених законом методів проведення оперативно-пошукової діяльності, дізнання та слідства;

• вимагання хабара;

• різні види насильства;

• фальсифікація матеріалів кримінальних та адміністративних справ.

18. Третій найбільш частий вид порушень прав ЛЖВ – порушення прав ВІЛ-позитивних дітей на відвідування дошкільних та шкільних учбових закладів, права на виховання та освіту.
19. Загрозливим є також стан дотримання прав людини в місцях попереднього утримання та в місцях позбавлення волі.
20. Більшість випадків порушень прав, зафіксованих в процесі виконання проекту, залишились без вирішення через брак юристів та адвокатів, які б могли надати безкоштовну юридичну допомогу ЛЖВ та представникам уразливих груп.
21. Без систематичної та кропіткої роботи по розвитку правозахисної роботи в сфері ВІЛ/СНІДу неможливо подолати епідемію СНІДу.